Psychologische zorg voor volwassenen én ouderen

Behandeling Iris Vrieling Psycholoog

Behandeling

Binnen mijn vrijgevestigde praktijk bied ik behandeling vanuit de Generalistische Basis GGZ, bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. Maar ook als je al lang last hebt van lichte klachten, ben je van harte welkom.

Ik behandel jou bij voorkeur wandelend buiten in de natuur. Hier zetten we letterlijk en figuurlijk stappen richting jouw herstel.

In de behandeling werk ik bij voorkeur kortdurend en oplossingsgericht. De basis voor mijn werk ligt in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast gebruik ik elementen uit schematherapie (SFT) en de positieve psychologie (waaronder ACT en Mindfulness). Ik werk bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Werkwijze

Het is prettig om eerst telefonisch contact te hebben zodat we samen kunnen kijken of ik iets voor je kan betekenen. Wil je je vervolgens aanmelden voor behandeling, dan kan dat alleen via het aanmeldformulier. Lees wel eerst alle hieronderstaande informatie goed door, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Behandelplan

Het eerste gesprek is ter kennismaking en verduidelijking van jouw hulpvraag. Vervolgens bespreken we de behandelmogelijkheden, mijn werkwijze, en als dit je aanspreekt maken we een vervolgafspraak. Na dit eerste gesprek maken we samen een behandelplan met daarin de problemen waar jij tegenaan loopt en, indien aanwezig, de diagnose, de te bereiken doelen en welke behandelvorm ingezet gaat worden om de doelen te bereiken. Als je akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten. Na vijf gesprekken evalueren we de behandeling. De meeste behandelingen duren 5 tot 12 sessies.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor eerstelijns psychologische zorg en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Vragenlijst

Bij aanvang, gedurende en bij beëindiging van de behandeling zul je gevraagd worden een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt de verandering van jouw klachten in beeld.

Informatie aan derden

Zodra we het eens zijn over het behandelplan, is inzake jouw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat ik als jouw behandelaar alleen mag handelen als jij toestemming hebt gegeven en goed geïnformeerd bent. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over je verstrekken. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Ik stuur jouw huisarts bij voorkeur bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar dit alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt jouw huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die wordt verstuurd wordt vanzelfsprekend vooraf met je besproken.

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de nota te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). Op de nota hoeft de behandeldiagnose niet vermeld te worden.

Voor sommige behandelingen heb je -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als jij bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Daarnaast ben ik als GZ-psycholoog verplicht bepaalde persoonsgegevens geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatie bank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer jij dit niet wilt, kun je ook hier de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen.

Ik lever (voorlopig) geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie totdat ik zeker weet dat de gegevens anoniem zijn en jouw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. Ik volg hierbij de adviezen van mijn beroepsvereniging.

Digitaal dossier

Jouw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf jouw aanmelding jouw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik vervolgens verplicht om bij de eerste kennismaking jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer te noteren.

Als jouw behandeling is afgerond, wordt jouw dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via mijn cliëntenportaal waarvoor ik je zal aanmelden.

Voor meer informatie rondom privacy verwijs ik je naar mijn privacystatement

Visie

Ik heb een kleinschalige en parttime praktijk aan de rand van de Veluwe. Ik ben mijn praktijk gestart omdat er vanuit de verzekeraars veel nadruk is komen te liggen op zorg voor ziekte en / of stoornis. Hierdoor komt men tegenwoordig vaak pas in zorg als er sprake is van een psychische of psychiatrische stoornis. Dat is jammer want met vroegtijdige ofwel preventieve behandeling kan een (forse) stoornis vaak voorkomen worden. En dat is niet alleen voor een cliënt goed, maar ook voor diens omgeving, bijvoorbeeld het gezin en de werkomgeving. Ik probeer dus het liefst ziektes en stoornissen te voorkomen.

Daarnaast heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen tussen wal en schip vallen. Bij de praktijkondersteuner van de huisarts komen ze niet ver genoeg. Maar ze hebben niet voldoende klachten om aan een psychische stoornis te voldoen, dus komen ze niet voor (vergoede) psychologische behandeling in aanmerking binnen de reguliere GGZ. Of ze zorgen voor iemand, als mantelzorger of zorgverlener, maar houden die zorg niet vol. Zelf hebben ze dus feitelijk geen ziekte, maar wel voelen zich wel overbelast door de ziekte van een ander. Ik wil juist ook deze cliënten behandeling aanbieden.

Een derde reden om nu zelf een praktijk te starten is dat het mij aan het hart gaat dat mensen soms heel lang in hun eentje lopen te tobben met hun klachten, geheimen of (jeugd)trauma’s. Dit kan zwaar drukken op je psychische welbevinden. Ik hoop met mijn praktijk de gelegenheid te bieden waar dit gedeeld kan worden en waar de eenzaamheid hieromtrent doorbroken wordt.

Welke klachten

Veel voorkomende klachten waarvoor mensen zich bij mij aanmelden:

 • Overbelastingsklachten en stress
 • Burn-out (hierbij zijn werkgeverstrajecten mogelijk)
 • Somberheid en stemmingsproblemen
 • Angst- of paniekklachten
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Problemen rond zingeving
 • Rouw en verlies
 • Trauma’s en nare gebeurtenissen
 • Problemen rond het zelfbeeld

Voor welke klachten kun je beter naar iemand anders?

IV Psycholoog biedt alleen kortdurende behandelingen aan. Het is daarbij van belang dat iemand nog voldoende in staat is om zelfstandig te functioneren. De psychische klacht beperkt echter wel je dagelijkse doen en laten.

Zijn de klachten ernstig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van forse depressies en suïcidaliteit, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige praktische problemen (bijvoorbeeld met huisvesting of financiën) of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) dan verwijs ik je (terug) naar je huisarts. 

Binnen mijn praktijk is het een voorwaarde dat je lichamelijk in staat bent om een wandeling te maken of om een trap op te lopen.

Twijfel je, of wil je advies op maat, neem dan contact met mij op.

Ontevreden?

Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of over de behandeling direct met me bespreekt. In de sessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. IV Psycholoog is aangesloten bij de LVVP.

Kosten en vergoedingen

Ik ben een zogenoemde contractvrije psycholoog. Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Je krijgt van mij een nota die je zelf betaalt. Deze kun je vervolgens wel indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het door jou gekozen basispakket is de vergoeding tussen de 60 en 100%. Bij een zuivere restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen 60-80%. Vraag dit zelf na bij je zorgverzekeraar voordat je je aanmeldt en we van start gaan. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

In mijn praktijk bied ik zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ. Wil je voor vergoeding in aanmerking komen dan heb jij een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Deze kun je meenemen naar het eerste gesprek.

Daarnaast moet je altijd rekening houden met het eigen risico van minimaal €385.

Indien je de nota bij de zorgverzekeraar wilt indienen wordt op basis van het eerste gesprek (de intake) en de hulpvraag een zogenoemde zorgprestatie geopend. Wil je meer weten? Lees over de verschillende zorgprestaties. Hieronder vind je de tarieven van de verschillende zorgprestaties. Deze zijn gebaseerd op de NZa tarieven van 2021.

 • Basis Kort: €522,13 (ongeveer 294 minuten, max. 5 gesprekken)
 • Basis Middel: €885,01 (ongeveer 495 minuten, max. 8 gesprekken)
 • Basis Intensief: €1.434,96 (ongeveer 750 minuten, max. 12 gesprekken)
 • Basis Chronisch: € 1.380,49 (ongeveer 753 minuten)
 • Onvolledig behandeltraject: €228,04 (terug verwijzing)
 • Overig Product: €114,41 (per sessie)

Sommige klachten en stoornissen zoals bijvoorbeeld burn-out, aanpassingsstoornissen of zelfbeeldproblemen worden niet vergoed door de verzekeraar of enkel vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op met je verzekeraar om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Soms willen mensen behandeling zonder dat de huisarts betrokken wordt. Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij je gesteld kan worden, maar je wilt toch behandeling. Dat kan. De kosten voor psychologische behandeling buiten de zorgverzekeringswet zijn €114,41 per sessie (vrijgesteld van BTW). Je ontvangt in dit geval per sessie een factuur.

Een sessie duurt doorgaans 60 minuten waarvan 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (denk hierbij aan brieven, telefoontjes, etc.).

Annulering afspraak

In het geval dat je de afspraak binnen 48 uur afzegt of niet nakomt, breng ik kosten in rekening. Ik kan immers doorgaans niet meer iemand anders zien op de tijd die ik voor jou gereserveerd had. De gemiddelde kosten voor een dergelijk gemiste sessie zijn ongeveer €110. Door een rekening te sturen van €55 voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik de helft van deze kosten aan je door. Dat houdt daarmee dus ook in dat ik de andere helft van de kosten voor mijn rekening neem.

Psychologische zorg voor volwassenen én ouderen

Behandeling Iris Vrieling Psycholoog

Behandeling

Binnen mijn vrijgevestigde praktijk bied ik behandeling vanuit de Generalistische Basis GGZ, bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. Maar ook als je al lang last hebt van lichte klachten, ben je van harte welkom.

Ik behandel jou bij voorkeur wandelend buiten in de natuur. Hier zetten we letterlijk en figuurlijk stappen richting jouw herstel.

In de behandeling werk ik bij voorkeur kortdurend en oplossingsgericht. De basis voor mijn werk ligt in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast gebruik ik elementen uit schematherapie (SFT) en de positieve psychologie (waaronder ACT en Mindfulness). Ik werk bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Werkwijze

Het is prettig om eerst telefonisch contact te hebben zodat we samen kunnen kijken of ik iets voor je kan betekenen. Wil je je vervolgens aanmelden voor behandeling, dan kan dat alleen via het aanmeldformulier. Lees wel eerst alle hieronderstaande informatie goed door, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Behandelplan

Het eerste gesprek is ter kennismaking en verduidelijking van jouw hulpvraag. Vervolgens bespreken we de behandelmogelijkheden, mijn werkwijze, en als dit je aanspreekt maken we een vervolgafspraak. Na dit eerste gesprek maken we samen een behandelplan met daarin de problemen waar jij tegenaan loopt en, indien aanwezig, de diagnose, de te bereiken doelen en welke behandelvorm ingezet gaat worden om de doelen te bereiken. Als je akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten. Na vijf gesprekken evalueren we de behandeling. De meeste behandelingen duren 5 tot 12 sessies.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor eerstelijns psychologische zorg en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Vragenlijst

Bij aanvang, gedurende en bij beëindiging van de behandeling zul je gevraagd worden een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt de verandering van jouw klachten in beeld.

Informatie aan derden

Zodra we het eens zijn over het behandelplan, is inzake jouw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat ik als jouw behandelaar alleen mag handelen als jij toestemming hebt gegeven en goed geïnformeerd bent. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over je verstrekken. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Ik stuur jouw huisarts bij voorkeur bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar dit alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt jouw huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die wordt verstuurd wordt vanzelfsprekend vooraf met je besproken.

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de nota te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). Op de nota hoeft de behandeldiagnose niet vermeld te worden.

Voor sommige behandelingen heb je -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als jij bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Daarnaast ben ik als GZ-psycholoog verplicht bepaalde persoonsgegevens geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatie bank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer jij dit niet wilt, kun je ook hier de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen.

Ik lever (voorlopig) geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie totdat ik zeker weet dat de gegevens anoniem zijn en jouw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. Ik volg hierbij de adviezen van mijn beroepsvereniging.

Digitaal dossier

Jouw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf jouw aanmelding jouw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik vervolgens verplicht om bij de eerste kennismaking jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer te noteren.

Als jouw behandeling is afgerond, wordt jouw dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via mijn cliëntenportaal waarvoor ik je zal aanmelden.

Voor meer informatie rondom privacy verwijs ik je naar mijn privacystatement

Visie

Ik heb een kleinschalige en parttime praktijk aan de rand van de Veluwe. Ik ben mijn praktijk gestart omdat er vanuit de verzekeraars veel nadruk is komen te liggen op zorg voor ziekte en / of stoornis. Hierdoor komt men tegenwoordig vaak pas in zorg als er sprake is van een psychische of psychiatrische stoornis. Dat is jammer want met vroegtijdige ofwel preventieve behandeling kan een (forse) stoornis vaak voorkomen worden. En dat is niet alleen voor een cliënt goed, maar ook voor diens omgeving, bijvoorbeeld het gezin en de werkomgeving. Ik probeer dus het liefst ziektes en stoornissen te voorkomen.

Daarnaast heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen tussen wal en schip vallen. Bij de praktijkondersteuner van de huisarts komen ze niet ver genoeg. Maar ze hebben niet voldoende klachten om aan een psychische stoornis te voldoen, dus komen ze niet voor (vergoede) psychologische behandeling in aanmerking binnen de reguliere GGZ. Of ze zorgen voor iemand, als mantelzorger of zorgverlener, maar houden die zorg niet vol. Zelf hebben ze dus feitelijk geen ziekte, maar wel voelen zich wel overbelast door de ziekte van een ander. Ik wil juist ook deze cliënten behandeling aanbieden.

Een derde reden om nu zelf een praktijk te starten is dat het mij aan het hart gaat dat mensen soms heel lang in hun eentje lopen te tobben met hun klachten, geheimen of (jeugd)trauma’s. Dit kan zwaar drukken op je psychische welbevinden. Ik hoop met mijn praktijk de gelegenheid te bieden waar dit gedeeld kan worden en waar de eenzaamheid hieromtrent doorbroken wordt.

Welke klachten

Veel voorkomende klachten waarvoor mensen zich bij mij aanmelden:

 • Overbelastingsklachten en stress
 • Burn-out (hierbij zijn werkgeverstrajecten mogelijk)
 • Somberheid en stemmingsproblemen
 • Angst- of paniekklachten
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Problemen rond zingeving
 • Rouw en verlies
 • Trauma’s en nare gebeurtenissen
 • Problemen rond het zelfbeeld

Voor welke klachten kun je beter naar iemand anders?

IV Psycholoog biedt alleen kortdurende behandelingen aan. Het is daarbij van belang dat iemand nog voldoende in staat is om zelfstandig te functioneren. De psychische klacht beperkt echter wel je dagelijkse doen en laten.

Zijn de klachten ernstig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van forse depressies en suïcidaliteit, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige praktische problemen (bijvoorbeeld met huisvesting of financiën) of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) dan verwijs ik je (terug) naar je huisarts. 

Binnen mijn praktijk is het een voorwaarde dat je lichamelijk in staat bent om een wandeling te maken of om een trap op te lopen.

Twijfel je, of wil je advies op maat, neem dan contact met mij op.

Ontevreden?

Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of over de behandeling direct met me bespreekt. In de sessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. IV Psycholoog is aangesloten bij de LVVP.

Kosten en vergoedingen

Ik ben een zogenoemde contractvrije psycholoog. Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Je krijgt van mij een nota die je zelf betaalt. Deze kun je vervolgens wel indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het door jou gekozen basispakket is de vergoeding tussen de 60 en 100%. Bij een zuivere restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen 60-80%. Vraag dit zelf na bij je zorgverzekeraar voordat je je aanmeldt en we van start gaan. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

In mijn praktijk bied ik zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ. Wil je voor vergoeding in aanmerking komen dan heb jij een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Deze kun je meenemen naar het eerste gesprek.

Daarnaast moet je altijd rekening houden met het eigen risico van minimaal €385.

Indien je de nota bij de zorgverzekeraar wilt indienen wordt op basis van het eerste gesprek (de intake) en de hulpvraag een zogenoemde zorgprestatie geopend. Wil je meer weten? Lees over de verschillende zorgprestaties. Hieronder vind je de tarieven van de verschillende zorgprestaties. Deze zijn gebaseerd op de NZa tarieven van 2021.

 • Basis Kort: €522,13 (ongeveer 294 minuten, max. 5 gesprekken)
 • Basis Middel: €885,01 (ongeveer 495 minuten, max. 8 gesprekken)
 • Basis Intensief: €1.434,96  (ongeveer 750 minuten, max. 12 gesprekken)
 • Basis Chronisch: € 1.380,49 (ongeveer 753 minuten)
 • Onvolledig behandeltraject: €228,04 (terug verwijzing)
 • Overig Product: €114,41 (per sessie)

Sommige klachten en stoornissen zoals bijvoorbeeld burn-out, aanpassingsstoornissen of zelfbeeldproblemen worden niet vergoed door de verzekeraar of enkel vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op met je verzekeraar om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Soms willen mensen behandeling zonder dat de huisarts betrokken wordt. Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij je gesteld kan worden, maar je wilt toch behandeling. Dat kan. De kosten voor psychologische behandeling buiten de zorgverzekeringswet zijn €114,41 per sessie (vrijgesteld van BTW). Je ontvangt in dit geval per sessie een factuur.

Een sessie duurt doorgaans 60 minuten waarvan 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (denk hierbij aan brieven, telefoontjes, etc.).

Annulering afspraak

In het geval dat je de afspraak binnen 48 uur afzegt of niet nakomt, breng ik kosten in rekening. Ik kan immers doorgaans niet meer iemand anders zien op de tijd die ik voor jou gereserveerd had. De gemiddelde kosten voor een dergelijk gemiste sessie zijn ongeveer €110. Door een rekening te sturen van €55 voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik de helft van deze kosten aan je door. Dat houdt daarmee dus ook in dat ik de andere helft van de kosten voor mijn rekening neem.

Psychologische zorg voor volwassenen én ouderen

Behandeling

Binnen mijn vrijgevestigde praktijk bied ik behandeling vanuit de Generalistische Basis GGZ, bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. Maar ook als je al lang last hebt van lichte klachten, ben je van harte welkom.

Ik behandel jou bij voorkeur wandelend buiten in de natuur. Hier zetten we letterlijk en figuurlijk stappen richting jouw herstel.

In de behandeling werk ik bij voorkeur kortdurend en oplossingsgericht. De basis voor mijn werk ligt in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast gebruik ik elementen uit schematherapie (SFT) en de positieve psychologie (waaronder ACT en Mindfulness). Ik werk bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Werkwijze

Het is prettig om eerst telefonisch contact te hebben zodat we samen kunnen kijken of ik iets voor je kan betekenen. Wil je je vervolgens aanmelden voor behandeling, dan kan dat alleen via het aanmeldformulier. Lees wel eerst alle hieronderstaande informatie goed door, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Behandelplan

Het eerste gesprek is ter kennismaking en verduidelijking van jouw hulpvraag. Vervolgens bespreken we de behandelmogelijkheden, mijn werkwijze, en als dit je aanspreekt maken we een vervolgafspraak. Na dit eerste gesprek maken we samen een behandelplan met daarin de problemen waar jij tegenaan loopt en, indien aanwezig, de diagnose, de te bereiken doelen en welke behandelvorm ingezet gaat worden om de doelen te bereiken. Als je akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten. Na vijf gesprekken evalueren we de behandeling. De meeste behandelingen duren 5 tot 12 sessies.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor eerstelijns psychologische zorg en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Vragenlijst

Bij aanvang, gedurende en bij beëindiging van de behandeling zul je gevraagd worden een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt de verandering van jouw klachten in beeld.

Informatie aan derden

Zodra we het eens zijn over het behandelplan, is inzake jouw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat ik als jouw behandelaar alleen mag handelen als jij toestemming hebt gegeven en goed geïnformeerd bent. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over je verstrekken. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Ik stuur jouw huisarts bij voorkeur bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar dit alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt jouw huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die wordt verstuurd wordt vanzelfsprekend vooraf met je besproken.

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de nota te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). Op de nota hoeft de behandeldiagnose niet vermeld te worden.

Voor sommige behandelingen heb je -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als jij bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Daarnaast ben ik als GZ-psycholoog verplicht bepaalde persoonsgegevens geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatie bank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer jij dit niet wilt, kun je ook hier de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen.

Ik lever (voorlopig) geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie totdat ik zeker weet dat de gegevens anoniem zijn en jouw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. Ik volg hierbij de adviezen van mijn beroepsvereniging.

Digitaal dossier

Jouw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf jouw aanmelding jouw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik vervolgens verplicht om bij de eerste kennismaking jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer te noteren.

Als jouw behandeling is afgerond, wordt jouw dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via mijn cliëntenportaal waarvoor ik je zal aanmelden.

Voor meer informatie rondom privacy verwijs ik je naar mijn privacystatement

Visie

Ik heb een kleinschalige en parttime praktijk aan de rand van de Veluwe. Ik ben mijn praktijk gestart omdat er vanuit de verzekeraars veel nadruk is komen te liggen op zorg voor ziekte en / of stoornis. Hierdoor komt men tegenwoordig vaak pas in zorg als er sprake is van een psychische of psychiatrische stoornis. Dat is jammer want met vroegtijdige ofwel preventieve behandeling kan een (forse) stoornis vaak voorkomen worden. En dat is niet alleen voor een cliënt goed, maar ook voor diens omgeving, bijvoorbeeld het gezin en de werkomgeving. Ik probeer dus het liefst ziektes en stoornissen te voorkomen.

Daarnaast heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen tussen wal en schip vallen. Bij de praktijkondersteuner van de huisarts komen ze niet ver genoeg. Maar ze hebben niet voldoende klachten om aan een psychische stoornis te voldoen, dus komen ze niet voor (vergoede) psychologische behandeling in aanmerking binnen de reguliere GGZ. Of ze zorgen voor iemand, als mantelzorger of zorgverlener, maar houden die zorg niet vol. Zelf hebben ze dus feitelijk geen ziekte, maar wel voelen zich wel overbelast door de ziekte van een ander. Ik wil juist ook deze cliënten behandeling aanbieden.

Een derde reden om nu zelf een praktijk te starten is dat het mij aan het hart gaat dat mensen soms heel lang in hun eentje lopen te tobben met hun klachten, geheimen of (jeugd)trauma’s. Dit kan zwaar drukken op je psychische welbevinden. Ik hoop met mijn praktijk de gelegenheid te bieden waar dit gedeeld kan worden en waar de eenzaamheid hieromtrent doorbroken wordt.

Welke klachten

Veel voorkomende klachten waarvoor mensen zich bij mij aanmelden:

 • Overbelastingsklachten en stress
 • Burn-out (hierbij zijn werkgeverstrajecten mogelijk)
 • Somberheid en stemmingsproblemen
 • Angst- of paniekklachten
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Problemen rond zingeving
 • Rouw en verlies
 • Trauma’s en nare gebeurtenissen
 • Problemen rond het zelfbeeld

Voor welke klachten kun je beter naar iemand anders?

IV Psycholoog biedt alleen kortdurende behandelingen aan. Het is daarbij van belang dat iemand nog voldoende in staat is om zelfstandig te functioneren. De psychische klacht beperkt echter wel je dagelijkse doen en laten.

Zijn de klachten ernstig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van forse depressies en suïcidaliteit, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige praktische problemen (bijvoorbeeld met huisvesting of financiën) of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) dan verwijs ik je (terug) naar je huisarts. 

Binnen mijn praktijk is het een voorwaarde dat je lichamelijk in staat bent om een wandeling te maken of om een trap op te lopen.

Twijfel je, of wil je advies op maat, neem dan contact met mij op.

Ontevreden?

Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of over de behandeling direct met me bespreekt. In de sessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. IV Psycholoog is aangesloten bij de LVVP.

Kosten en vergoedingen

Ik ben een zogenoemde contractvrije psycholoog. Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Je krijgt van mij een nota die je zelf betaalt. Deze kun je vervolgens wel indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het door jou gekozen basispakket is de vergoeding tussen de 60 en 100%. Bij een zuivere restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen 60-80%. Vraag dit zelf na bij je zorgverzekeraar voordat je je aanmeldt en we van start gaan. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

In mijn praktijk bied ik zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ. Wil je voor vergoeding in aanmerking komen dan heb jij een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Deze kun je meenemen naar het eerste gesprek.

Daarnaast moet je altijd rekening houden met het eigen risico van minimaal €385.

Indien je de nota bij de zorgverzekeraar wilt indienen wordt op basis van het eerste gesprek (de intake) en de hulpvraag een zogenoemde zorgprestatie geopend. Wil je meer weten? Lees over de verschillende zorgprestaties. Hieronder vind je de tarieven van de verschillende zorgprestaties. Deze zijn gebaseerd op de NZa tarieven van 2021.

 • Basis Kort: €522,13 (ongeveer 294 minuten, max. 5 gesprekken)
 • Basis Middel: €885,01 (ongeveer 495 minuten, max. 8 gesprekken)
 • Basis Intensief: €1.434,96 (ongeveer 750 minuten, max. 12 gesprekken)
 • Basis Chronisch: € 1.380,49 (ongeveer 753 minuten)
 • Onvolledig behandeltraject: €228,04 (terug verwijzing)
 • Overig Product: €114,41 (per sessie)

Sommige klachten en stoornissen zoals bijvoorbeeld burn-out, aanpassingsstoornissen of zelfbeeldproblemen worden niet vergoed door de verzekeraar of enkel vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op met je verzekeraar om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Soms willen mensen behandeling zonder dat de huisarts betrokken wordt. Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij je gesteld kan worden, maar je wilt toch behandeling. Dat kan. De kosten voor psychologische behandeling buiten de zorgverzekeringswet zijn €114,41 per sessie (vrijgesteld van BTW). Je ontvangt in dit geval per sessie een factuur.

Een sessie duurt doorgaans 60 minuten waarvan 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (denk hierbij aan brieven, telefoontjes, etc.).

Annulering afspraak

In het geval dat je de afspraak binnen 48 uur afzegt of niet nakomt, breng ik kosten in rekening. Ik kan immers doorgaans niet meer iemand anders zien op de tijd die ik voor jou gereserveerd had. De gemiddelde kosten voor een dergelijk gemiste sessie zijn ongeveer €110. Door een rekening te sturen van €55 voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik de helft van deze kosten aan je door. Dat houdt daarmee dus ook in dat ik de andere helft van de kosten voor mijn rekening neem.